ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ, SẢN PHẨM VNPT

Mr Dũng:  O942.812.999

Mr Hùng: O942.277.666 

Sim Gphone VNPT HCM

Chuyên mua bán, trao đổi sim gphone vnpt tphcm đầu số 0283 đời đầu lắp di động, sử dụng toàn quốc, có sẵn phôi nano sim, phôi micro sim không cần phải cắt sim để sài trên các dòng smartphone hiện nay. Website https://www.kinhdoanhvnpt.com/ chuyên cung cấp, mua bán trao đổi sim gphone số đẹp, số máy bàn đẹp của vnpt tại Hồ Chí Minh.Liên hệ ngay 0942 812 999 - 0886 876 888 để được tư vấn thêm hay hỗ trợ các vấn đề về điện thoại cố định không dây Gphone nhé.

Bảng số GPhone, ĐTCĐ Vnpt HCM Theo Danh Sách Dưới Đây

028 3937 1819 2.5 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3880 8084 2.5 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3880 8085 2.5 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3944 1368 2.5 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3884 1900 2.5 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3885 1900 2.5 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3893 1900 2.5 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3937 1900 2.5 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3887 1800 2.5 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3537 1800 2.5 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3878 1800 2.5 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3884 1800 2.5 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3885 1800 2.5 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3893 1800 2.5 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3937 1800 2.5 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3880 0168 2.9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3885 5168 2.9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3882 2168 2.9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3539 9669 2.9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3606 9669 2.9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3608 9669 2.9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3880 9669 2.9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3882 9669 2.9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3885 9669 2.9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3944 9669 2.9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3606 9339 2.9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3878 9339 2.9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3880 9339 2.9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3882 9339 2.9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3885 9339 2.9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3886 9339 2.9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3887 9339 2.9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3537 8338 2.9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3539 8338 2.9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3878 8338 2.9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3880 8338 2.9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3882 8338 2.9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3884 8338 2.9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3890 8338 2.9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 35 099 499 2.9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3880 1168 2.9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3882 1168 2.9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3885 1168 2.9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 39 179 180 2.9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3606 6689 2.9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3944 6668 2.9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3880 0368 2.9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3893 3398 2.9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3893 4569 2.9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 36 069 699 2.9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3878 3686 2.9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3503 9889 2.9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3537 9889 2.9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3606 9889 2.9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3608 9889 2.9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3880 9889 2.9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3880 8998 2.9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3882 9889 2.9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3885 9889 2.9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3890 9889 2.9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3893 9889 2.9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3944 9889 2.9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 35 011 088 2.9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3539 9688 2.9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3888 6090 2.9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3890 6090 2.9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3890 0098 2.9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3606 3336 2.9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 38 86 87 86 2.9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3886 7768 3.5 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 39 179 168 3.5 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 39 139 168 3.5 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3880 8118 3.5 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 38 86 68 38 3.5 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3886 8986 3.5 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 38 80 82 84 3.5 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 38 80 83 86 3.5 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 35 39 40 41 3.5 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3880 3338 3.5 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3885 3338 3.5 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3937 3338 3.5 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3893 3389 3.5 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3889 9388 3.5 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 389 34568 3.5 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3893 9593 3.5 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3893 9596 3.5 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3893 9598 3.5 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3893 9599 3.5 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3900 3922 3.5 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3900 3933 3.5 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 353 96669 3.5 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 353 93339 3.5 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 387 85558 3.5 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 350 83338 3.5 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 36 113 133 3.5 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 387 83338 3.5 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 350 89998 3.5 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3900 3955 3.5 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3900 3977 3.5 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 36 116 117 3.7 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 39 007 009 3.7 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
02836 01 03 06 3.7 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3900 8998 3.7 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 35 234569 3.7 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 35 234588 3.7 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 35 234599 3.7 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3909 0009 3.7 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3600 6686 3.9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3500 6668 3.9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3893 8668 3.9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
02838 808 909 3.9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3611 3622 3.9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
02836 012 678 3.7 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
02839 012 678 3.7 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
02838 861 168 3.9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
02835 012 678 3.9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
02836 012 789 3.9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3501 3579 3.9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 39 123 455 3.9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 39 179 139 3.9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 39 088 188 4.5 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 390 88 390 4.5 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 39 138 139 4.5 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3900 3911 4.5 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3900 3988 4.5 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 39 139 159 4.5 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 39 139 189 4.5 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3549 69 89 5 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3889 9883 5 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3884 7788 6 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
02838 789 333 7.5 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
0283 8787 333 7.5 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
0283 6060 333 7.5 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
02836 012 333 7.5 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
02835 012 333 7.5 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
02839 012 333 7.5 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3885 6688 8 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3503 6868 8 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3505 6868 8 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3880 6868 8 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3944 6868 8 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3884 3886 8 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3606 6868 8 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3884 8686 9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3889 8686 9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3878 8686 9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3944 8686 9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3890 8686 9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3893 8686 9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3536 8686 9 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 35005 666 12 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 38 933 999 12 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 36066 888 12 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3893 0000 13 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3937 0000 13 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3968 0000 13 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3606 0000 13 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
02839 131 888 15 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
02839 121 888 15 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
02839 136 888 15 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
02839 138 999 15 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3888 3388 20 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3888 3838 16 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3893 6789 16 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3503 6789 16 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3880 6789 16 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3882 6789 16 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3890 6789 16 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3912 7777 15 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3606 7777 16 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3893 7777 18 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3884 7777 18 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3900 7777 20 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3611 7777 20 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 39 088 999 19 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 389 34567 19 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
02836 111 333 22 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
02839 136 136 19 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3908 8999 16 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3900 8999 18 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 388 45678 19 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
02836 10 10 10 22 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 350 34567 23 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 389 00000 22 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3889 3889 18 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3611 3333 18 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 36 112233 18 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3900 3333 18 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3912 3333 18 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3612 3333 18 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3523 6666 20 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3503 6666 20 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3603 6666 20 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3885 6666 20 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3893 6666 20 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
0283 888 6868 25 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 360 11111 32 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
02836 000 111 25 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
02839 000 666 25 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 36 111 888 29 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
02835 012 345 29 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động
028 3885 8888 38 triệu GPhone HCM Số máy bàn, lắp vào di động

Sim gphone lắp di động hiện nay 100% dùng được trên các thiết bị có tính năng gắn sim, kể cả làm tổng đài nội bộ. Hiện nay các doanh nghiệp đều mốt sử dụng số cố định có dây hoặc số gphone để tạo sự tin tưởng hơn cho khách hàng, đối tác và vượt xa đối thủ. Những số máy kiểu như vô chi, vô giác ấy lại mang lại hiệu quả vô cùng lớn trong kinh doanh, hãy để những số máy bàn đẹp đồng hàng cùng sự thành công của doanh nghiệp bạn.

Sim gphone lắp trên di động khác gì với dòng sim gphone khác

- Các loại sim STK thông thường chỉ dùng được trên các máy gphone chuyên dụng mặc định từ trước tới nay phổ biến nhất phải kể đến như máy gphone avio a27, máy gphone miswi t210, máy để bàn gphone huweai est230...Trên thẻ sim gphone này có dòng chữ STK, khi tháo sim STK lắp vào các dòng máy khác sẽ không lên sóng sử dụng được.

- Các loại sim gphone dùng được trên di động hiện nay gần như phổ biến hơn vì các loại máy gphone các hãng không sản xuất nữa vì nhu cầu thị trường rất ít chính vì vậy nhà mạng Gphone đã ra mắt loại phôi sim di động gphone để giúp khách hàng sử dụng thoải mái trên các dòng di động, tránh bị phụ thuộc máy máy gphone.

Các trường hợp cần đổi sim gphone stk sang sim gphone lắp di động sau một thời gian chúng tôi cung cấp phải kể đến như sau:

+ Mất máy gphone đồng nghĩa với việc mất luôn sim và phải làm lại cấp lại sim gphone.

+ Sim gphone đang dùng bị cháy, bị lỗi, bị báo khóa mã PUK

+ Sim gphone đang dùng là sim STK không lắp được trên di động và phải chuyển đổi qua phôi mới.

+ Sim gphone di động đời đầu không có nano, micro sim. Nay khách hàng muốn làm lại sim nhỏ để dùng được trên các dòng smartphone chạy sim nano, micro.

HOTLINE TƯ VẤN, ĐĂNG KÝ SIM GPHONE, ĐTCĐ VNPT TPHCM

0886 876 888 - 0942 812 999

Hòa Mạng Mới Sim Gphone Vnpt TP.HCM Đầu Số 0283 Giá Rẻ

https://www.kinhdoanhvnpt.com/ gửi tới quý khách hàng bảng số gphone cập nhật mới nhất trong năm 2020 tại Hồ Chí Minh, số gphone giá rẻ số lại đẹp, hỗ trợ tư vấn và giao sim gphone TP.HCM miễn phí. Quý khách hàng có nhu cầu cần tư vấn hay đặt mua sim gphone TP.HCM vui lòng liên hệ qua số Hotline 0886 876 888.

ĐĂNG KÝ INTERNET VNPT

O942.277.666

O886.876.888

O942.812.999

 

DANH SÁCH SIM GPHONE

Sim số gphone Vnpt HCM

Số sim gphone Vnpt Hà Nội

Số bàn có dây Vnpt Hà Nội

Số cố định có dây Vnpt HCM

TIN TỨC CÁP QUANG VNPT
Cập nhật bảng số máy bàn có dây vnpt Hà Nội được sưu tập mới nhất , số đẹp, giá rẻ cho các cửa hàng, công ty, cá nhân trên địa bàn.
Chi tiết
Kệ gỗ tự nhiên kê màn hình máy tính, imac, laptop, có ngăn để bàn phím, cùng ủng hộ chúng tôi khi đặt mua sản phẩm đồ chơi, phụ kiện cho máy tính, laptop, điện thoại trên kênh shopee.vn.
Chi tiết
Kệ gỗ, kệ nhôm, giá đỡ kiêm tản nhiệt cho laptop, macbook. Một số phụ kiện, kệ kê cho laptop, macbook quý khách hàng có thể mua thêm ủng hộ chúng tôi.
Chi tiết
Chuyên bán các dòng máy điện thoại để bàn lắp sim di động, sim gphone, sim homephone giá rẻ. Hỗ trợ giao hàng trên toàn quốc.
Chi tiết